Adatvédelmi tájkoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.


A BORIS MŰVEK Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 29., cgjsz.: 06-09-023517, adószám: 25704457-2-06, képviselő: Tajthy Renátó meghatalmazott) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján   az alábbi tájékoztatást adja:


Az Adatkezelő adatai:

név:                                 BORIS MŰVEK Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:                         6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 29.

Weblap:                          www.renatotajthy.com

Telefon:                           +36709422058

E-mail:                                                info@renatotajthy.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek:                 amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: postai úton: 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 29. elektronikusan levelezés esetén az alábbi email címre küldje meg:  info@renatotajthy.com Válaszainkat legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik Adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

Adakezelési célok 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan: ingatlan eladás, ingatlan bérbeadás, ingatlankereső, ingatlant megtekintő, ingatlan tulajdonos, ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében, ajánlattevő, értékbecslés, hírlevélküldés, számviteli kötelezettség teljesítése esetében.

a)        a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait közvetítői szolgáltatás teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük:

b)      Ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a)       a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

b)      kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)       munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)      szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A b) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 29. címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a szerződés teljesítését követő maximum öt év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

Érintett jogok:

a)       hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)      amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)       törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

d)      az adat kezelésének korlátozása;

e)       a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)        személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

g)       bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról    másolat kérése; vagy

h)      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adat

továbbítás

Tárolás ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név; Lakcím; Adószám

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Nem történik

8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név; Lakcím; Adószám

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Gáspár Emil könyvelő

8 év

Kapcsolattartási adatok

Név; Telefonszám; E-mail cím

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a),

f) pont

Nem történik

szerződés

teljesítését

követő legfeljebb

5 év

szerződéshez szükséges adatok

Név; Születési név;

Születési hely és idő; Személyi azonosító jel; Adóazonosító jel; Lakcím; Személyi igazolvány/Útlevél/Vezetői engedély; Cégjegyzékszám;

Adószám; 

Statisztikai számjel

szerződés

teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

szerződést készítő ügyvéd, hitelügyintéző

5 év

Compare listings

Compare