Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A BORIS MŰVEK Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 29., cgjsz.: 06-09-023517, adószám: 25704457-2-06, képviselő: Tajthy Renátó meghatalmazott) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján   az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

név:                                 BORIS MŰVEK Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                         6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 29.

Weblap:                          www.renatotajthy.com

Telefon:                           +36709422058

E-mail:                                                info@renatotajthy.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:                 amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: postai úton: 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 29. elektronikusan levelezés esetén az alábbi email címre küldje meg:  info@renatotajthy.com Válaszainkat legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik Adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan: ingatlan eladás, ingatlan bérbeadás, ingatlankereső, ingatlant megtekintő, ingatlan tulajdonos, ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében, ajánlattevő, értékbecslés, hírlevélküldés, számviteli kötelezettség teljesítése esetében.

 1. a) a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait közvetítői szolgáltatás teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük:
 2. b)Ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. a)a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b)kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. c)munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. d)szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A b) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 29. címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a szerződés teljesítését követő maximum öt év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintett jogok:

 1. a)hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b)amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c)törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d)az adat kezelésének korlátozása;
 5. e)a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f)személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g)bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról    másolat kérése; vagy
 8. h)tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység Kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap Adat

továbbítás

Tárolás ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név; Lakcím; Adószám számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Nem történik 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység Név; Lakcím; Adószám számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Gáspár Emil könyvelő 8 év
Kapcsolattartási adatok Név; Telefonszám; E-mail cím GDPR 6. cikk (1) bekezdés a),

f) pont

Nem történik szerződés

teljesítését

követő legfeljebb

5 év

szerződéshez szükséges adatok Név; Születési név;

Születési hely és idő; Személyi azonosító jel; Adóazonosító jel; Lakcím; Személyi igazolvány/Útlevél/Vezetői engedély; Cégjegyzékszám;

Adószám;

Statisztikai számjel

szerződés

teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerződést készítő ügyvéd, hitelügyintéző 5 év

Compare listings

Compare